AC5.pl

Baza wiedzy

Jak edytować stronę za pomocą Elementora?

  • Zaloguj się do panelu WordPress: Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do adresu URL swojej strony WordPress. Dodaj „/wp-admin” na końcu adresu URL (np. twojastrona.com/wp-admin) i naciśnij klawisz Enter. Zostaniesz przekierowany do strony logowania WordPress. Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij przycisk „Zaloguj się”.

  • Przejdź do sekcji „Strony”: Po zalogowaniu się znajdź w menu po lewej stronie opcję „Strony” lub „Wszystkie strony” i kliknij na nią. Zobaczysz listę wszystkich stron dostępnych na Twojej witrynie.

  • Wybierz stronę do edycji: Znajdź na liście stron tę, którą chcesz edytować, i kliknij na jej nazwę. Otworzy się strona szczegółów tej konkretnej strony.

  • Przełącz się na tryb edycji Elementora: Na górnym pasku narzędziowym, tuż nad treścią strony, znajdziesz przycisk „Edytuj z Elementorem” lub „Edytuj za pomocą Elementora”. Kliknij ten przycisk, aby przełączyć się w tryb edycji Elementora.

  • Dostosuj układ strony: Po przełączeniu się w tryb edycji Elementora, zobaczysz podział strony na sekcje i kolumny. Możesz dodawać nowe sekcje i kolumny, przeciągając i upuszczając je z menu Elementora na stronie. Po utworzeniu układu możesz dostosować jego szerokość, odstępy, tło itp.

AC5-Border

Potrzebujesz pomocy?
Napisz do nas!

  • Edytuj treść: Klikając na dowolny element na stronie (np. nagłówek, tekst, obraz), możesz zmieniać jego treść, styl, rozmiar, kolor itp. Wystarczy kliknąć na element, a pojawi się panel boczny z opcjami edycji tego elementu. Wprowadź swoje zmiany, a następnie kliknij przycisk „Aktualizuj”.

  • Zapisz zmiany: Po wprowadzeniu wszystkich pożądanych zmian kliknij przycisk „Aktualizuj” lub „Zapisz zmiany”, aby zapisać wprowadzone modyfikacje. Możesz również użyć opcji „Podgląd”, aby zobaczyć, jak będą wyglądać Twoje zmiany przed opublikowaniem ich.

  • Publikacja zmian: Gdy jesteś zadowolony z edycji i chcesz opublikować je na swojej stronie, kliknij przycisk „Opublikuj”. Twoja strona zostanie zaktualizowana z nowymi treściami i układem.

  • Sprawdź efekty: Po opublikowaniu zmian odśwież swoją stronę w przeglądarce, aby zobaczyć, jak prezentują się wprowadzone modyfikacje. Upewnij się, że wszystko wygląda zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

  • Regularne zapisywanie pracy: Pamiętaj o regularnym zapisywaniu swojej pracy, aby uniknąć utraty danych w przypadku awarii lub problemów technicznych.

To wszystko! Teraz powinieneś być gotowy do samodzielnej edycji swojej strony na WordPress za pomocą Elementora. Powodzenia!

Zobacz instrukcję wideo